Ezra Burkholder SENSENIG

Family 1: Magdalena Stauffer WENGER

    __
  __|
  | |__
 __|
| |  __
| |__|
|   |__
|
|--Ezra Burkholder SENSENIG 
|
|   __
|  __|
| | |__
|__|
  |  __
  |__|
   |__

SURNAMES PERSONS

EMAIL HOME


HTML created by GED2HTML v3.0a

Henry M. SENSENIG

Family 1: Mary Catherine MARTIN
 1. Phoebe Martin SENSENIG

    __
  __|
  | |__
 __|
| |  __
| |__|
|   |__
|
|--Henry M. SENSENIG 
|
|   __
|  __|
| | |__
|__|
  |  __
  |__|
   |__

SURNAMES PERSONS

EMAIL HOME


HTML created by GED2HTML v3.0a

Henry Rutt SENSENIG

Family 1: Sarah Stauffer WENGER

    __
  __|
  | |__
 __|
| |  __
| |__|
|   |__
|
|--Henry Rutt SENSENIG 
|
|   __
|  __|
| | |__
|__|
  |  __
  |__|
   |__

SURNAMES PERSONS

EMAIL HOME


HTML created by GED2HTML v3.0a

Jacob SENSENIG

Family 1: Maria KREY\GRAY
 1. Michael Krey SENSENIG
 2. Jacob SENSENIG

    __
  __|
  | |__
 __|
| |  __
| |__|
|   |__
|
|--Jacob SENSENIG 
|
|   __
|  __|
| | |__
|__|
  |  __
  |__|
   |__

SURNAMES PERSONS

EMAIL HOME


HTML created by GED2HTML v3.0a

Jacob SENSENIG (Jr.)

Father: Jacob SENSENIG
Mother: Maria KREY\GRAY


                 __
          ____________|
          |      |__
 _Jacob SENSENIG __|
|         |       __
|         |____________|
|                |__
|
|--Jacob SENSENIG 
|
|                __
|          _John KREY _|
|         |      |__
|_Maria KREY\GRAY _|
          |       __
          |_Helena ____|
                |__

SURNAMES PERSONS

EMAIL HOME


HTML created by GED2HTML v3.0a